Klimaat

  • Klimaatwet intrekken
  • Geen gedwongen uitfasering van diesel- en benzineauto's
  • Stopzetten plaatsing van windturbines, zonneparken en biomassacentrales

Er is geen sprake van een klimaatcrisis. Het klimaat verandert altijd. Het was wat warmer op aarde in de tijd van de Egyptenaren en de Romeinen, er was opnieuw een piek in de Middeleeuwen, daarna was het een paar eeuwen wat kouder en sinds 1850 wordt het weer een beetje warmer op aarde: ongeveer één graad Celsius.

Ondanks die opwarming en de mogelijke rol van CO2 daarbij, heeft dat niet geleid tot een toename van weersextremen zoals orkanen, tornado’s, overstromingen of droogtes. Het aantal slachtoffers van klimaatgerelateerde rampen is zelfs met meer dan 95% afgenomen. Door met name de technologische ontwikkelingen kunnen we ons steeds beter beschermen tegen extreem weer en overstromingen.

Daarnaast is CO2 een belangrijke voedingsstof voor het leven op aarde, met name voor planten en bomen. De uitstoot van CO2 leidt daardoor tot een aarde met meer bomen en planten en tot hogere landbouwopbrengsten.

De huidige klimaatdoelen zijn erop gericht om te proberen klimaatverandering tegen te gaan. Deze doelen zijn onhaalbaar en hebben geen merkbaar effect op het klimaat. Wel hebben ze een groot negatief effect op onze welvaart. FVD schat in dat de huidige klimaatplannen meer dan 1.000 miljard euro kosten. Omgerekend € 230.000,- per vierpersoonshuishouden. En dat voor een wereldwijde temperatuurdaling van circa 0,00007 graden Celsius in 2100.

We moeten daarom direct stoppen met het huidige klimaatbeleid en ons richten op adaptatie, zoals dijkenbouw, kustbescherming, rivierbeheer en gewasontwikkeling. Onze Nederlandse ingenieurs zijn hierin gespecialiseerd en die kennis kan wereldwijd geëxporteerd worden. We moeten het energiebeleid loskoppelen van het klimaatbeleid en daarmee vervalt CO2-reductie als uitgangspunt.

Wij willen:

  • Het Parijsakkoord, klimaat- en energieakkoord opzeggen. Intrekken klimaatwet.
  • Geen gedwongen uitfasering van diesel- en benzineauto’s. Ruim baan voor de automobilist.
  • Stoppen met de plaatsing van windturbines, zonneparken en biomassacentrales.
  • Stoppen met de massale bomenkap ten behoeve van biomassacentrales.
  • Inzetten op adaptatie door - waar nodig - onze infrastructuur te verbeteren. Door te investeren in innovatie op gebied van dijkenbouw, kustbescherming, rivierbeheer en gewasontwikkeling.
  • Deze kennis ook als exportproduct gebruiken: Nederland wereldwijde koploper in adaptatie, watermanagement, etc.
  • Stoppen met ‘van-het-gas-af’.