Eerste Kamerfracties FVD en BBB stellen gezamenlijk vragen over stikstofrapport

26 juni 2024

2 minuten leestijd

Het stikstofbeleid is gebaseerd op twee grote aannames. De eerste is dat het slecht zou gaan met de natuur; de tweede is dat dat komt door stikstof. Maar kloppen die aannames wel? FVD-fractievoorzitter Johan Dessing hield er eerder dit vlammende betoog over:

Dessing baseerde zijn argumenten onder meer op het rapport van Henri Prins, gepensioneerd onderzoeker van de Universiteit Wageningen. Aan de hand van de toestand van 521 soorten – die samen een representatief beeld geven van diverse Natura 2000-gebieden – bracht hij de toestand van die natuurgebieden in kaart. Hij maakte daarvoor gebruik van empirische gegevens uit databanken van diverse soortenorganisaties, zoals bijvoorbeeld de Vlinderstichting.

Prins concludeerde dat maar liefst 81 procent van de genoemde soorten sinds het jaar 2000 in verspreiding of populatie vooruit is gegaan of stabiel is gebleven. Veertien procent is afgenomen en geen enkele soort is verdwenen. Van die veertien procent wezen de soortenorganisaties slechts in zeven gevallen stikstof als hoofdoorzaak van de achteruitgang aan, te weten voor twee plantensoorten, twee mossoorten, twee vlindersoorten en de tapuit. Zeven soorten dus, op een totaal van 521 – dat is een kleine anderhalf procent.

Over het geheel genomen gaat het dus gewoon goed met de Natura 2000-gebieden; bovendien heeft stikstof geen grote negatieve invloed op die gebieden. En er zijn nog meer officiële natuurgegevens waaruit blijkt dat de aannames onder het gevoerde stikstofbeleid niet kloppen. FVD-partijleider Thierry Baudet en biochemicus Lidewij de Vos schreven er vorig jaar het boek Niemand in de Cockpit over:

Helaas was stikstofminister Christianne van der Wal tijdens het debat niet bereid inhoudelijk te reageren op Dessings vragen over het rapport. Ze noemde het rapport “misleidend”, stelde een “wetenschappelijke onderbouwing” te missen en vond het “ongelofelijk vervelend dat die publicatie voor deze verwarring heeft gezorgd”. Daarom hebben de Eerste Kamerfracties van FVD en BBB nu de handen ineen geslagen om een tweede, schriftelijke poging te doen inhoudelijk antwoord te krijgen op de vragen over het rapport van Prins.

U kunt de vragen van FVD-fractievoorzitter Dessing en BBB-senator Eric Kemperman hieronder lezen.

Schriftelijke vragen bekijken